Lịch sử Đảng bộ phường Sở Dầu
01/10/2020 - 15:10

Lịch sử Đảng bộ phường Sở Dầu

          Phường Sở Dầu có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh của quận Hồng Bàng, thành phố Cảng Hải Phòng, được hình thành trên vùng đất có bề dày lịch sử và văn hóa lâu đời, xuyên suốt chiều dài của lịch sử dân tộc. 

          Cuốn sách “ Lịch sử Đảng bộ phường Sở Dầu (1981 – 2016) của nhà xuất bản Hải Phòng, hoàn thành vào dịp Kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hải Phòng (20/10/1946 – 20/10/2016). Sách giới thiệu về vùng đất, con người, truyền thống lịch sử, những thành tựu đổi mới và sự lãnh đạo của Đảng bộ  Sở Dầu qua các thời kỳ.

          Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Vùng đất, con người và truyền thống lịch sử trước khi thành lập phường (1930 – 1980)

Phần thứ hai: Thành lập phường và Đảng bộ, những thành tựu trong thời kỳ đổi mới (1981 – 2016)

          Thư viện KHTH TP giới thiệu cùng bạn đọc!

Lịch sử Đảng bộ phường Sở Dầu (1981- 2016) / Sưu tầm, b.s: Đinh Thị Hường, Nguyễn Duy Điềm, Trần Ngư,.... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2016. -. - 232tr. : ảnh ; 21cm

Kho Địa chí: DC.005242


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website