Lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn Hải Phòng 1874 – 2000
01/10/2020 - 15:07

Lịch sử Phong trào công nhân và công đoàn Hải Phòng 1874 – 2000

          Từ cuối thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành đô thị hóa và đầu tư tư bản, vùng đất Ninh Hải trở thành một thành một thành phố Cảng, một trung tâm kỹ nghệ, thương mại – dịch vụ lớn nhất Bắc Kỳ. Cùng với quá trình đó, một lực lượng lao động lớn chủ yếu là nông dân, ngư dân, thợ thủ công từ các tỉnh miền Bắc hội tụ về, đội ngũ thợ thuyền được hình thành. Hải Phòng trở thành một trong những “cái nôi” ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam.

          Với lợi thế cửa khẩu giao lưu quốc tế, công nhân Hải Phòng đã sớm được tiếp thu của chủ nghĩa Mác – Lê nin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá về nước, mau chóng trở thành lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng, góp phần quan trọng vào sự ra đời của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thành phố.

          Cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Hải Phòng (1874 – 2000) giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển phong trào công nhân Hải Phòng. Mỗi chương trong cuốn sách nhấn mạnh từng đóng góp của phong trào công nhân và công đoàn Hải Phòng với phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam.

          Thư viện KHTH TP trân trọng giới thiệu !

          Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Hải Phòng (1874 - 2000) / Sưu tầm và biên soạn: TS. Đoàn Trường Sơn, Ngô Đăng Lợi, Nguyễn Khắc Phòng,.... - Hà Nội : Lao động, 2003. -. - 411tr. ; 19cm

          Kho Địa chí: DC. 005009


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website