Đảng bộ Hải Phòng qua các kỳ đại hội
01/10/2020 - 14:54
Đảng bộ Hải Phòng qua các kỳ đại hội

Cách đây 90 năm Đảng bộ Hải Phòng được thành lập. Trải qua gần một thập kỷ xây dựng và phát triển, Đảng bộ Hải Phòng đã thực hiện được 15 kỳ đại hội. Mỗi đại hội đều phản ánh sâu sắc nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn lịch sử, xác định rõ phương hướng xây dựng, phát triển thành phố trong những năm tiếp theo.
Cuốn sách “Đảng bộ Hải Phòng qua các kỳ Đại hội” do Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành sưu tầm, biên soạn và ấn hành năm 2000 nhân dịp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII.

Cuốn sách gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Những mốc lịch sử quan trọng của Đảng bộ Hải Phòng, Kiến An (1930 – 1962)
Phần thứ hai: Các kỳ Đại hội Đảng bộ Hải Phòng (1963 – 2000)

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đảng bộ Hải Phòng qua các kỳ đại hội / Đoàn Trường Sơn, Tô Khuyên, Phạm Xuân Thanh.... - Hải Phòng : Nxb.Hải Phòng, 2000. - 125 tr. ; 19 cm

Kho Địa chí: DC.000684


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website