Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử
08/09/2020 - 15:42

HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN DI CHÚC TRƯỜNG TỒN LỊCH SỬ

 

Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử bao gồm những bài viết, những bài tham luận tại các hội thảo khoa học của một số giáo sư, tiến sĩ làm việc trong các trường đại học, Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh… như: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn; Chiến lược con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sĩ trong Di chúc; Thấm nhuần lời căn dặn về mối quan hệ giữa Đảng và dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Vấn đề thanh niên trong tầm nhìn Hồ Chí Minh ở những thời khắc của hai lần ra đi; Yêu thương người lao động, sự nhất quán trong đạo đức Hồ Chí Minh… “Đọc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều nhận thấy ngay là: Hai chữ con người chiếm lĩnh toàn bộ mọi suy tư, trăn trở của Người. Đây chính là biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh” (Trong bài: Di chúc, tác phẩm kết tinh chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh-TS.Lại Quốc Khánh,Trường Đại học KHXH&NV. Tr.251).

“Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử” giúp chúng ta tiếp tục ghi tạc và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời đây cũng là dịp để chúng ta kiểm nghiệm và khẳng định giá trị trường tồn của Bản Di chúc lịch sử đối với cách mạng Việt Nam.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử. - H. : Thanh niên, 2010. - 283tr.; 21cm. - (Bộ sách kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Ký hiệu kho:

-Kho Đọc: DVN.034783

-Kho Mượn: MVN.036172
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website