Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc
21/02/2020 - 09:00
Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc


Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là nhà lãnh đạo kiệt xuất, một trong những chính trị gia nổi bật của cách mạng Việt Nam thế kỷ XX. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Duẩn đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Cuốn sách “Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc” được Tiến sỹ Vũ Dương Thúy Ngà cùng các cộng sự chuẩn bị với nhiều công phu và tâm huyết. Thư mục và tác phẩm chọn lọc cung cấp tới bạn đọc nhiều thông tin khoa học về tác giả, tác phẩm, bao quát khá đầy đủ, hệ thống hoạt động chính trị và nghiên cứu, tổng kết lý luận thực tiễn của Tổng bí thư Lê Duẩn, nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, nổi bật ở tư duy khoa học và bản lĩnh sáng tạo.
Cuốn sách được kết cấu với hai phần vừa giúp cho người đọc có thể tiếp cận với khối lượng tài liệu, tác phẩm đồ sộ của Tổ Bí thư Lê Duẩn và của nhiều tác giả viết cùng ông và về ông, vừa tạo điều kiện cho người đọc có thể tiếp cận toàn văn một số tác phẩm chọn lọc.
Phần thư mục biên soạn với 3 nội dung có kêt cấu chặt chẽ, hai bảng tra và hệ thống phụ lục liên quan trực tiếp tới chủ đề và nội dung nghiên cứu:
Phần 1: giới thiệu các sách in, bài đăng trên báo, tạp chí, các tác phẩm được xuất bản bằng tiếng nước ngoài đến các tài liệu lưu trữ, các bài nói, bài viết của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, các tài liệu công bố trên Internet.
Phần 2: Giới thiệu các tác phẩm, bải viết của Tổng BÍ thư Lê Duẩn viết chung, in chung cùng các tác giả khác.
Phần 3: Giới thiệu các tài liệu, tác phẩm viết về Tổng Bí thư Lê Duẩn, bao gồm các Văn kiện Đảng và Nhà nước, các công trình nghiên cứu của các học giả, nhà nghiên cứu, các chuyên gia... trong các sách báo, tạp chí, tài liệu công bố trên internet, tài liệu nghe nhìn, lưu trữ và tư liệu ảnh.
Các phụ lục cung cấp những tư liệu quý để chúng ta có thêm minh chứng sinh động về cuộc đời, sự nghiệp của Tổ Bí thư Lê Duẩn và những gì ông đã để lại cho chúng ta hôm nay và mai sau.
Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc là một tài liệu tham khảo, tra cứu rất hiện thực và bổ ích trong nghiên cứu về sự nghiệp và tư tưởng của Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.
Trân trọng giới thiệu!
Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) Thư mục và tác phẩm chọn lọc/TS. Vũ Dương Thúy Ngà chủ biên; Vũ Thúy Hậu, Nguyễn Thị Nga .- H.: Văn hóa dân tộc, 2017 .- 535tr.;24cm.

Ký hiệu kho: - Kho Mượn: MVV.008364  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website