KINH TẾ & XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN
21/02/2020 - 08:49
KINH TẾ & XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI CÁC VUA TRIỀU NGUYỄN 

Kinh tế & xã hội Việt Nam dưới các cu triều Nguyễn” gồm 6 chương, đề cập vài vấn đề về đời sống vật chất của người dân Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn.

Chương 1: Dân cư Việt Nam dưới các vua Nguyễn

Chương 2: Tổ chức xã hội: Giới sĩ phu

Chương 3: Nông dân và các hoạt động nông nghiệp

Chương 4: Các hoạt động công nghệ

Chương 5: Các hoạt động thương mại

Chương 6: Các vấn đề xã hội và các đề nghị cải cách

Kinh tế & xã hội Việt Nam dưới các vua triều Nguyễn/Nguyễn Thế Anh.-Thành phố Hồ Chí Minh.- Tp. Hồ Chí Minh, 2019.- 301tr.; 19cm

Ký hiệu kho: Kho Mượn: MVN.046542


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website