Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
11/04/2019 - 11:45
Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 – đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, toàn thắng đã kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Thắng lợi ấy không chỉ tạo ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc: Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, đưa đất nước bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Cuốn sách “Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam” giới thiệu với bạn đọc tư liệu về những đóng góp, tình đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân 1975.
Sách gồm ba phần:
Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975
Phần thứ hai: Sức mạnh đoàn kết của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Phần thứ ba: Những tấm gương người dân tộc thiểu số tiêu biểu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Đại thắng mùa xuân 1975 sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam / S.t và b.s: Giàng Seo Phử (ch.b), Vũ Hữu Hoạt, Lê Sơn Hải.... - H. : Chính trị quốc gia, 2015. -. - 626tr. : ảnh ; 24cm

Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trong giới thiệu cùng bạn đọc!

Ký hiệu kho: DC. 004939
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website