Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam
11/04/2019 - 11:37
Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam

Dân tộc Việt Nam từ thời vua Hùng Vương dựng nước đến nay là cả một chiểu dài lịch sử hơn bốn nghìn năm. Với khoảng thời gian ấy, toàn dân phải bao phen kiên cường chống ngoại xâm, bình nội loạn, khai sơn phá thạch để mở mang bờ cõi, xây dựng phát triển đất nước.

Trải qua hàng nghìn năm, lịch sử Việt Nam quả đã chứng tỏ dân tộc ta có một sức sống kì diệu gắn với tên tuổi của những người con của đất Việt qua nhiều thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ xây dựng nước nhà hùng cường.
Cuốn sách “Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam” tập hợp, giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp của những nhân vật tiêu biểu trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc từ thời Hùng Vương đến thế kỷ XX.

Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam / Nguyễn Q. Thắng , Nguyễn Bá Thế. - Tái bản lần thứ 10 có sửa chữa và tăng bổ. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 1690tr. ; 24cm

Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.001366


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website