Danh nhân giáo dục Việt Nam và thế giới
11/04/2019 - 11:27
Danh nhân giáo dục Việt Nam và thế giới

Từ xưa đến nay, người làm nghề giáo thường được nhân dân kính trọng, tôn quý, vị nể. Sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.
Nghề giáo là một nghề đặc biệt, bởi đối tượng lao động của người thầy chính là nhân cách, tâm hồn và thể chất con người; phương pháp lao động của người thầy là phương pháp nêu gương, cảm hoá đối tượng bằng tư tưởng, tình cảm của mình… để tạo ra những “sản phẩm” đặc biệt - là những con người có ý thức, biết vận dụng tri thức, kỹ năng và bắt nhịp với thời đại, biết độc lập, tự chủ và sáng tạo.
Cuốn sách “Danh nhân giáo dục Việt Nam và thế giới” giới thiệu tư tưởng, quan điểm giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan hệ thầy trò và danh nhân giáo dục Việt Nam, thế giới qua các thời đại.

Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần I: Nghề dạy học
Phần II: Danh nhân giáo dục Việt Nam
Phần III: Danh nhân giáo dục thế giới
Danh nhân giáo dục Việt Nam và thế giới / Nguyễn Đăng Tiến, Nguyễn Phú Tuấn b.s. - H. : Văn hoá Thông tin, 2011. - 352tr. ; 21cm

Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!
Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.005339


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website