TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI
17/01/2019 - 14:37
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI

Mối quan hệ Đảng – Dân được thể hiện rõ nét thông qua công tác dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về mối quan hệ Đảng – Dân hiện nay; đồng thời gợi mở những suy nghĩ trong việc cần thiết củng cố và tăng cường mối quan hệ Đảng – Dân bền vững đối với cả hệ thống chính trị.
Cuốn sách gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở khoa học của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Chương II: Thực trạng về mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân
Chương III: Những giải pháp tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới / Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Tiến Thịnh.... - H. : Chính trị quốc gia, 2014. -. - 210tr. ; 21cm.
Ký hiệu kho: -Kho Mượn: MVN.040395

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website