CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
17/01/2019 - 14:33
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

Cuốn sách chia làm 3 chương:
Chương 1: Bối cảnh quốc tế và khu vực tác động đến chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” ở quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX.
Chương 2: Chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của Philippines, Malaisia, Thái Lan và Việt Nam từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX
Chương 3: Đặc điểm, hệ quả của chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của Philippines, Malaisia, Thái Lan và Việt Nam từ cuối thế kỷ XVIII đến cuối thế kỷ XIX
Chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" ở một số quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX / Đặng Văn Chương (ch.b.), Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. -. - 295tr. : Ảnh, bản đồ ; 24cm
Ký hiệu kho:
- Kho Đọc: DVV.007834
- Kho Mượn: 007734-35
- Kho luân chuyển: DPVV.002460


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website