CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI
07/01/2019 - 13:59
CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI

Cải cách kinh tế Trung Quốc qua các thời đại có thể được xem như giáo trình lịch sử về sự hưng vong của Trung Quốc qua các thời đại. Sách tổng hợp tình hình xã hội, chính trị, văn hoá, kinh tế Trung Quốc qua từng thời kỳ lịch sử, đặc biệt là những cuộc cải cách kinh tế trọng đại mang lại thành tựu to lớn.
Đối với từng sách lược cải cách, Ngô Hiểu Ba đều có cái nhìn và kiến giải độc đáo, thể hiện lối tư duy sâu sắc. Thông qua các cuộc cải cách, bạn đọc sẽ có cái nhìn toàn diện và khách quan hơn về lịch sử, cũng như hiểu rõ hơn sự biến đổi tư tưởng kinh tế, chính trị của các giai cấp xã hội qua các thời đại.
Cải cách kinh tế Trung Quốc qua các thời đại / Ngô Hiểu Ba ; Hồ Tiến Huân dịch. - H. : Hồng Đức ; Văn Lang, 2018. -. - 206tr. ; 21cm
Ký hiệu kho: Kho Mượn: 44927


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website