Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố
27/12/2018 - 16:11
Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” và sức mạnh thu hút đầu tư, tạo sự phát triển đột phá; hướng tới xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”, Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các định hướng lớn và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố đến năm 2020.
Qua hai năm triển khai thực hiện, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã nỗ lực hết mình, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, về trước thời gian nhiều chỉ tiêu Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra cho tới năm 2020, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Cuốn sách: “Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố” giới thiệu những kết quả chủ yếu đã đạt được qua hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết từ nay đến 2020.
Cuốn sách gồm 3 phần:
Phần 1: Khái quát một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành lần thứ XV ( nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra.
Phần 2: Tình hình, kết quả sau hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố.
Phần 3: Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.
Thư viện KHTH trân trọng giới thiệu!
Tài liệu tuyên truyền kết quả hai năm 2016-2017 thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố : Phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2017. -. - 60tr. : ảnh màu ; 19cm
Ký hiệu kho:
Kho Di sản: DC.005476 ; DC.00547


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website