Tư tưởng quốc phòng Việt Nam
21/12/2018 - 14:53
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam

Dựng nước đi đôi với giữ nước là một quy luật đối với mọi quốc gia dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm liên tục, dân tộc ta đấu tranh vô cùng kiên cường, dũng cảm, đầy thông minh và sáng tạo để trường tồn và phát triển, ông cha ta đã để lại một hệ thống những quan điểm giữ nước rất đặc sắc, mang đậm nét văn hóa chính trị và văn hóa quân sự Việt Nam. 
Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến độc lập, chủ quyền, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của đất nước, đòi hỏi phải coi trọng vấn đề củng cố, tăng cường sức mạnh và tiềm lực quốc phòng của đất nước.
Cuốn sách “Tư tưởng quốc phòng Việt Nam” của Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng biên soạn, giới thiệu những quan điểm, đường lối, chính sách của giai cấp, chính đảng, cá nhân đại biểu của dân tộc về tính chất, mục tiêu, sức mạnh, lực lượng, phương thức giữ nước phản ánh hoạt động đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhà nước, lực lượng vũ trang và toàn thể dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch. Cuốn sách gồm 5 phần:
Phần thứ nhất: Quan điểm và cơ sở hình thành, phát triển tư tưởng quốc phòng Việt Nam.
Phần thứ hai: Tư tưởng Quốc phòng Việt Nam từ khi dựng nước đến trước năm 1930
Phàn thứ ba: Tư tưởng quốc phòng Việt Nam từ năm 1930 đến nay
Phần thứ tư: Đặc trưng của tư tưởng quốc phòng Việt Nam.
Phần thứ năm: Dự báo tình hình và định hướng phát triển tư tưởng quốc phòng Việt Nam trong điều kiện mới.
Thư viện KHTH TP Hải Phòng trân trọng giới thiệu!
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam / Dương Quốc Dũng (ch.b), Dương Văn Minh, Nguyễn Đức Độ.... - H. : Quân đội nhân dân, 2014. -. - 380tr. ; 21cm
Ký hiệu kho:
Kho Mượn: MVN.040513
Kho Đọc: DVN.037715


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
Chùm sách của dịch giả Ngọc Châu(06/03/2019 - 08:44)
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.(17/01/2019 - 14:45)
VIỆT NAM TRÊN NGỌN SÓNG THỜI CUỘC(17/01/2019 - 14:44)
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI(17/01/2019 - 14:37)
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á(17/01/2019 - 14:33)
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VŨ ĐẠI(07/01/2019 - 14:03)
CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI(07/01/2019 - 13:59)
1200 CÂU HỎI PHONG THỦY VƯỢNG NGƯỜI VƯỢNG NHÀ(07/01/2019 - 13:56)
Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng(27/12/2018 - 16:15)
Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố(27/12/2018 - 16:11)
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam(21/12/2018 - 14:53)
Nguyễn Bình – Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (1908 – 1951)”(21/12/2018 - 14:48)
Chuyển trang    
Trang số:  1/28
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Hội thi vẽ tranh theo sách với chủ đề “Vì một Hải Phòng Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp” huyện Thủy Nguyên năm 2019
Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2018 và Triển khai chương trình hành động năm 2019
Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc - Lan tỏa niềm đam mê đọc sách
Chùm sách của dịch giả Ngọc Châu
Hải Phòng: Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019
Thông báo và mời dự Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019
Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
TRIỂN LÃM SÁCH BÁO “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019”
NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM CỦA TỔ QUỐC ( 1979 – 2019)
Thư viện KHTH Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cán bộ hưu trí nhân dịp đầu xuân 2019
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.
VIỆT NAM TRÊN NGỌN SÓNG THỜI CUỘC
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VŨ ĐẠI
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website