VIỆT NAM THỜI PHÁP ĐÔ HỘ
08/11/2018 - 08:22
VIỆT NAM THỜI PHÁP ĐÔ HỘ

Cuốn sách “Việt Nam thời Pháp đô hộ” được viết và xuất bản ở Sài Gòn cách đây 40 năm (1970) khi môn lịch sử Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt ở các trường Đại học Sài Gòn. Tác giả từ là Giáo sư Đại học Văn khoa Huế, Sài Gòn. Cuốn sách là cái nhìn tổng hợp về cái “sự kiện thuộc địa” trong khoảng thởi gian 90 năm, từ năm 1858 khi tiếng súng đầu tiên nổ tại Đà Nẵng, cho đến khi người Pháp trả lại tự do cho Việt Nam vào năm 1949. Tác giả mong muốn cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là các bạn sinh viên ban Sử các trường Địa học về các vấn đề:
1. Sự chiếm cứ quân sự
2.Chế độ thuộc địa
3. Phản ứng của dân Việt Nam đối với chế độ thuộc địa
Việt Nam thời Pháp đô hộ / Nguyễn Thế Anh. - Tp. Hồ Chí minh : Văn hóa - Văn nghệ, 2017. -. - 349tr. : minh họa ; 21cm
Ký hiệu kho:
-Kho Đọc: DVN.039805
-Kho Mượn: MVN.44587-88


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website