BÁCH THẦN LỤC
06/11/2018 - 16:57
BÁCH THẦN LỤC

Trong lịch sử văn hoá Việt Nam, tín ngưỡng thờ Thành hoàng xuất hiện sớm, phổ biến ở các làng xã trong cả nước, và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhiều bình diện trong xã hội, trở thành một nhân tố quan trọng của cấu trúc văn hoá tín ngưỡng. Thành hoàng là hiện thân của niềm tin thiêng liêng, là một chỗ dựa tinh thần cho cộng đồng từ bao đời nay. Thành hoàng và ngôi đình làng – nơi thờ Thành hoàng và sinh hoạt cộng đồng trong làng – đã trở thành những nét văn hoá truyền thống ở các làng xã, là bộ phận không thể thiếu được trong đời sống con người Việt Nam. 

Thông qua nội dung Bách thần lục, người đọc sẽ tìm hiểu được sự trạng của tín ngưỡng Thành hoàng, các nghi thức liên quan tới Thành hoàng, cũng như nét sinh hoạt văn hoá truyền thống của cộng đồng dân cư các làng xã. Tập sách cung cấp tư liệu giúp các nhà chuyên môn, nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, công tác văn hoá nói chung có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn trong công tác chuyên môn, nhằm bảo lưu, phát huy các giá trị văn hoá, đạo đức, truyền thống của tín ngưỡng Thành hoàng nói riêng và văn hoá dân tộc nói chung.

Bách thần lục/Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính.- H.: Nxb. Đại học sư phạm,2018.- 700tr.; 24cm

Ký hiệu kho:
-Kho Mượn: MVV.007950


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website