ĐỖ MƯỜI NHỮNG BÀI NÓI VÀ VIẾT CHỌN LỌC
05/10/2018 - 10:04
ĐỖ MƯỜI NHỮNG BÀI NÓI VÀ VIẾT CHỌN LỌC
Hơn bảy mươi năm hoạt động và phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp, đồng chí Đỗ Mười đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.Nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy đảng và nhà nước: Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí luôn trăn trở, dành nhiều tâm sức cho công tác xây dựng Đảng, dân vận, mặt trận; tăng cường xây dựng và từng bước hoàn thiện Nhà nước của dân, do dân, vì dân....
Nhân kỷ niệm 62 năm Quốc khánh nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà xuất bản Chính trị Quốc gia cho ra mắt bạn đọc cuốn: “Đỗ Mười - Những bài nói và bài viết chọn lọc”, Tập II gồm 4 phần:
Phần 1: Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu quả kinh tế, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Phần 2: Phát triển giáo dục, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa – xã hội; xây dựng nền văn hóa mới vì sự nghiệp phát triển đất nước .
Phần 3: Tăng cường củng cố an ninh - quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ nghĩa.
Phần 4: Thực hện đường lối đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác và rộng với các nước trên thế giới, tích cực và chủ động nhập khu vực, hội nhập quốc tế.
Thư viện Hải Phòng trân trọng giới thiệu!
Đỗ Mười những bài nói và việt chọn lọc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2007. - 1291tr.; 22 cm.- tập 2.
Ký hiệu kho:
Kho Đọc: DVN.034491
  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.(17/01/2019 - 14:45)
VIỆT NAM TRÊN NGỌN SÓNG THỜI CUỘC(17/01/2019 - 14:44)
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI(17/01/2019 - 14:37)
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á(17/01/2019 - 14:33)
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VŨ ĐẠI(07/01/2019 - 14:03)
CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI(07/01/2019 - 13:59)
1200 CÂU HỎI PHONG THỦY VƯỢNG NGƯỜI VƯỢNG NHÀ(07/01/2019 - 13:56)
Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng(27/12/2018 - 16:15)
Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố(27/12/2018 - 16:11)
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam(21/12/2018 - 14:53)
Nguyễn Bình – Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (1908 – 1951)”(21/12/2018 - 14:48)
Putin - Sự Trỗi Dậy Của Một Con Người(17/12/2018 - 08:18)
Chuyển trang    
Trang số:  1/28
Số bản ghi trên trang:
Tin mới
Thông báo và mời dự Lễ phát động Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2019
Thư viện Khoa học Tổng hợp Hải Phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
TRIỂN LÃM SÁCH BÁO “MỪNG ĐẢNG – MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019”
NÓI CHUYỆN CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM CỦA TỔ QUỐC ( 1979 – 2019)
Thư viện KHTH Hải Phòng tổ chức tiếp xúc cán bộ hưu trí nhân dịp đầu xuân 2019
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.
VIỆT NAM TRÊN NGỌN SÓNG THỜI CUỘC
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VŨ ĐẠI
CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI
1200 CÂU HỎI PHONG THỦY VƯỢNG NGƯỜI VƯỢNG NHÀ
Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng
Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website