HỆ THỐNG PHÒNG THỦ MIỀN TRUNG DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
05/09/2018 - 10:54
HỆ THỐNG PHÒNG THỦ MIỀN TRUNG DƯỚI TRIỀU NGUYỄN

Miền Trung có vị trí quan trọng hàng đầu trong lịch sử Việt Nam thống nhất dưới thời Nguyễn. Do đó, dưới triều Nguyễn đã sớm xây dựng một chiến lược quốc phòng (bao gồm cả vùng biển và núi) để bảo vệ an ninh ở các tỉnh miền Trung. Bởi vì có bảo vệ được các tỉnh miền Trung mới bảo đảm đựợc sự an toàn cho kinh đó Huế.
Cuốn sách “Hệ thống phòng thủ miền Trung dưới Triều Nguyễn” do Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin ấn hành sẽ cung cấp những nội dung về vị trí chiến lược của các tỉnh miền Trung dưới triều Nguyễn (1802 – 1885). Đề cập đến hệ thống công trình phòng thủ ở các cửa biển miền Trung dưới triều Nguyễn (1802- 1885) và quá trình thực thi chủ quyền và phòng thủ ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Quá trình tổ chức, xây dựng các công trình phòng thủ vùng núi trong nửa đầu thế kỉ XIX, thiết lập nha Doanh điền và hệ thống Nha Sơn phòng ở miền núi vào nửa thế kỉ XIX, ngoài ra giới thiệu các hệ thống sơn phòng tiêu biểu nửa sau thế kỉ XIX. 
Hệ thống phòng thủ miền Trung dưới triều Nguyễn / Đỗ Bang. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. -. - 219tr. ; 21cm
Ký hiệu kho:
-Kho Đọc: DVN.035628
-Kho lưu:LVN.030012
-Kho Mượn: MVN.037551


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.(17/01/2019 - 14:45)
VIỆT NAM TRÊN NGỌN SÓNG THỜI CUỘC(17/01/2019 - 14:44)
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI(17/01/2019 - 14:37)
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á(17/01/2019 - 14:33)
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VŨ ĐẠI(07/01/2019 - 14:03)
CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI(07/01/2019 - 13:59)
1200 CÂU HỎI PHONG THỦY VƯỢNG NGƯỜI VƯỢNG NHÀ(07/01/2019 - 13:56)
Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng(27/12/2018 - 16:15)
Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố(27/12/2018 - 16:11)
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam(21/12/2018 - 14:53)
Nguyễn Bình – Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (1908 – 1951)”(21/12/2018 - 14:48)
Putin - Sự Trỗi Dậy Của Một Con Người(17/12/2018 - 08:18)
Chuyển trang    
Trang số:  1/28
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website