TÔN ĐỨC THẮNG – MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG – VĨ ĐẠI
05/09/2018 - 10:49
TÔN ĐỨC THẮNG – MỘT CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG – VĨ ĐẠI

Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên cường, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời - đã suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy gian lao, thử thách của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng mà đồng bào, đồng chí trìu mến gọi là Bác Tôn kính mến gắn liền với lịch sử đấu tranh oanh liệt của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Là người con ưu tú của quê hương An Giang giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, ngay từ khi còn là học sinh, Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia phong trào yêu nước chống thực dân Pháp. Trong những năm tháng tuổi trẻ bôn ba ở nước ngoài, hoạt động trong phong trào công nhân, công đoàn Pháp, Đồng chí đã tham gia cuộc nổi dậy của Hải quân Pháp ở Biển Đen ngày 20.4.1919, ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, chống sự can thiệp vũ trang của các nước đế quốc đối với Nhà nước Xô-viết non trẻ, góp phần bảo vệ thành trì của cách mạng vô sản thế giới.
Cuốn sách “Tôn Đức Thắng – Một con người bình thường – vĩ đại”tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng, các bạn chiến đấu, các cộng sự, những người thân trong gia đình, các cán bộ phục vụ và bảo vệ đồng chí Tôn Đức Thắng lúc hoạt động bí mật cũng như công khai. Đây cũng là những nhân chứng lịch sử đã dành những tình cảm sâu sắc, chân thành, kính mến đối với đồng chí Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó còn có cả những bài viết của các nhà nghiên cứu, các nhà văn hóa và các nhà hoạt động thực tiễn.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Tôn Đức Thắng với các mạng Việt Nam, tuyển chọn nội dung đã in trong cuốn sách “Tôn Đức Thắng – tiểu sử” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành năm 2007.
Phần thứ hai: Tôn Đức Thắng biểu tượng của đại đoàn kết, tuyển chọn nội dung đã in trong cuốn “Tôn Đức Thắng- Người cộng sản mẫu mực, biểu tượng của đại đoàn kết” (Hồi ký) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành năm 2003.
Phần thứ ba; Tôn Đức Thắng – Một số bài viết chọn lọc, tuyển chọn nội dung đã in trong cuốn “Tôn Đức Thắng – Những bài nói và viết chon lọc” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật ấn hành năm 2005.
Cuốn sách nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần kiên cường bất khuất đấu tranh chống ngoại xâm và phẩm chất đạo đức cách mạng của cha ông. Đồng thời, tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đối với cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con yêu quý của dân tộc, người cộng sản chân chính, mẫu mực.
Tôn Đức Thắng một con người bình thường - vĩ đại / S.t, b.s: Ngô Quang Láng (ch.b), Nguyễn Trọng Phúc, Trần Minh Trưởng,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2013. -. - 767 tr. : ảnh ; 24 cm
Ký hiệu kho:
-Kho Đọc: DVV.007186


  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN – THỰC TIỄN VỀ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI.(17/01/2019 - 14:45)
VIỆT NAM TRÊN NGỌN SÓNG THỜI CUỘC(17/01/2019 - 14:44)
TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ MỚI(17/01/2019 - 14:37)
CHÍNH SÁCH ĐÓNG CỬA VÀ MỞ CỬA Ở MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á(17/01/2019 - 14:33)
ĐẰNG SAU MỖI NGƯỜI ĐÀN ÔNG VŨ ĐẠI(07/01/2019 - 14:03)
CẢI CÁCH KINH TẾ TRUNG QUỐC QUA CÁC THỜI ĐẠI(07/01/2019 - 13:59)
1200 CÂU HỎI PHONG THỦY VƯỢNG NGƯỜI VƯỢNG NHÀ(07/01/2019 - 13:56)
Tài liệu quán triệt, tuyên truyền, triển khai Kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng(27/12/2018 - 16:15)
Tài liệu tuyên truyền Kết quả hai năm (2016 – 2017) thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố(27/12/2018 - 16:11)
Tư tưởng quốc phòng Việt Nam(21/12/2018 - 14:53)
Nguyễn Bình – Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam (1908 – 1951)”(21/12/2018 - 14:48)
Putin - Sự Trỗi Dậy Của Một Con Người(17/12/2018 - 08:18)
Chuyển trang    
Trang số:  1/28
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website