Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện
15/07/2020 - 14:49

Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.

Luật Thư viện được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2020 được đánh giá có nhiều đổi mới trong công tác quản lý hoạt động thư viện so với pháp luật hiện hành, nổi bật nhất đó là việc cắt giảm thủ tục hành chính đối với việc đăng ký hoạt động của thư viện thay vào đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể chấm dứt hoạt động các loại thư viện chỉ phải thực hiện việc thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nhằm cụ thể hoá điểm a khoản 2 điều 23 Luật Thư viện, Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. Theo đó, 05 biểu mẫu văn bản được thiết kế ban hành kèm theo Thông tư căn cứ tính đặc thù của từng loại thư viện cũng như tính chất hoạt động cần thông báo; cụ thể:

1. Thông báo thành lập thư viện (M01A): Dành cho Thư viện cộng đồng, Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng.

2. Thông báo thành lập thư viện (M01B): Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam.

3. Thông báo thành lập thư viện (M01C): Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục.

4. Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện (M02).

5. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện (M03).

Các biểu mẫu văn bản thông báo đã được thành lập nhằm khuyến khích cơ quan tổ chức, cá nhân thực hiện và thực hiện đồng bộ; đồng thời phải bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước về thư viện trong việc nắm bắt tình hình hoạt động của các thư viện, đặc biệt là thư viện cộng đồng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có phục vụ người Việt Nam. Các biểu mẫu được thiết kế trên khổ giấy A4, tiện cho người sử dụng tải về để điền các thông tin.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 09 tháng 7 năm 2020, cùng với các văn bản khác, Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện được ban hành đúng tiến độ bảo đảm việc triển khai thi hành Luật Thư viện được đồng bộ.

Toàn văn Thông tư có thể xem ở đây.

Phương Linh

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào
Các tin đã đưa
VB Số 3061/BVHTTDL-TV20 Về việc hướng dẫn kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 trong lĩnh vực thư viện(26/08/2020 - 08:47)
VB Số 93/2020/NĐ-CP18 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện(26/08/2020 - 08:42)
VB số 2470/BVHTTDL-TV ngày 03/7/2020 V/v báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.(15/07/2020 - 15:19)
VB Số 2425/BVHTTDL-TV ngày30/6/2020 V/v Tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng(15/07/2020 - 15:11)
VB Số 2151/BVHTTDL-TV09 ngày 09/06/2020 V/v cung cấp thông tin xây dựng niên giám thống kê ngành thư viện(15/07/2020 - 15:07)
Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện(15/07/2020 - 14:52)
Quy định mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện(15/07/2020 - 14:49)
THÔNG TƯ 13/2016/TT-BVHTTDL : QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ(07/03/2017 - 09:06)
Nghị định 72 CP của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thư viện:(01/06/2016 - 15:39)
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ QUẢNG CÁO(01/06/2016 - 15:37)
QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÀY SÁCH VIỆT NAM(01/06/2016 - 15:35)
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÂN HẠNG VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO TRONG CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, DỊCH VỤ CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA - THÔNG TIN(01/06/2016 - 15:25)
Chuyển trang    
Trang số:  1/3
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website