Đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng
Thời gian: 25/03/2020 - 09:39
 Đề án với mục tiêu xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân; cải thiện môi trường đọc; góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.
Tin nổi bật
 
Hoạt động thư viện Hải Phòng
Hội nghị đã báo cáo, thảo luận, khen thưởng, đánh giá trung thực những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế năm công tác 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. ..
Tin tức Ngành thư viện
Một bước quan trọng đã được thực hiện hướng tới giáo dục chất lượng và truy cập tới thông tin cho tất cả mọi người, khi Hội nghị Toàn thể của UNESCO (2019) đã phê chuẩn Khuyến cáo về Tài nguyên Giáo dục Mở - OER (Open Educational Resources) ..
Thư viện Quận, Huyện
Thư viện sách đọc miễn phí tại địa chỉ 195 đường Hai Bà Trưng, được đầu tư xây dựng với diện tích 220m2, trang bị trên 21.000 đầu sách, mở cửa hàng ngày để phục vụ miễn phí nhu cầu đọc sách cho nhân dân... ..
Sách hay nên đọc
Cung cấp tới bạn đọc nhiều thông tin khoa học về tác giả, tác phẩm, bao quát khá đầy đủ, hệ thống hoạt động chính trị và nghiên cứu, tổng kết lý luận thực tiễn của Tổng bí thư Lê Duẩn... ..
Thư mục toàn văn
Thư mục khái quát nội dung về Gia đình và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ; Hải Phòng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. ..
Thư mục chuyên đề
Thư mục được biên tập nhân kỉ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 5/2019, kỷ niệm 64 năm giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2019) và hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - năm 2019 ..
Chính sách thư viện
Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có nhu cầu được sao chụp các tài liệu có trong thư viện...


Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 
Liên kết website
   


Video Clip
Thư viện sách nói