Atlats thành phố Hải Phòng
Thời gian: 04/11/2014 - 16:07
Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố Hải Phòng từ năm 1996 đến năm 2005
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website