Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử
Thời gian: 27/08/2019 - 08:34
Thư mục khái quát nội dung về Gia đình và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh;Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ;Hải Phòng 50 năm thực hiện di chúc của ...
Hải Phòng vươn ra biển lớn
Thời gian: 26/11/2018 - 20:08
Khái quát Hải Phòng 63 năm xây dựng và phát triển; Thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội thành phố Hải Phòng; Các đồng chí ...
Văn hóa đọc - Nhìn từ thực tiễn. Ngày sách Việt Nam 21/4. Ngày sách, bản quyền thế giới 23/4
Thời gian: 26/11/2018 - 19:58
Thư mục chia làm 4 chương: Nguồn gốc và lịch sử ra đời “Ngày Sách Việt Nam 21/4”, “Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4”; Thực trạng văn hóa đọc trong thời kỳ ...
CÁCH MẠNG THÁNG TÁM CUỘC ĐỔI ĐỜI CỦA DÂN TỘC
Thời gian: 13/04/2016 - 08:23
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi. Cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam châu Á được thành lập, mở ra kỷ nguyên mới, ...
Đảng Cộng sản Việt Nam – Từ Đại hội đến Đại hội
Thời gian: 06/04/2016 - 15:11
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, bắt đầu từ Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Đảng ra đời trong thời kỳ phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam ...
Đình – đền – chùa – miếu trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thời gian: 06/04/2016 - 14:44
Trong đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung và người Hải Phòng nói riêng, đình, đền, chùa, miếu là các thiết chế văn hoá cổ truyền, là một bộ phận không thể tách rời trong tâm thức, nơi để người dân biểu hiện niềm tin, khát ...
Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Trang sử hào hùng của dân tộc
Thời gian: 06/04/2016 - 14:37
Chiến dịch Hồ Chí Minh của quân và dân ta trong những ngày tháng 4 năm 1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa đất nước ta sang một trang sử mới – xây dựng chủ nghĩa Xã hội trên phạm vi cả nước.
Văn hóa ẩm thực Hải Phòng
Thời gian: 10/08/2012 - 15:27
“Hải Phòng chống biến đổi khí hậu”
Thời gian: 05/04/2012 - 09:27
“Hải Phòng chống biến đổi khí hậu”
Quân đội nhân dân Việt Nam 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành
Thời gian: 20/03/2012 - 15:04
Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Thư viện KHTH thành phố Hải Phòng biên soạn cuốn Thư mục chuyên đề toàn văn: “Quân đội nhân dân Việt Nam 67 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.
Chuyển trang    
Trang số:  1/2
Số bản ghi trên trang:
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website