Chính sách bảo quản
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Bảo quản tài liệu nói chung và các tài liệu quý hiếm nói riêng ở các cơ quan thông tin, thư viện, lưu trữ và bảo tàng Việt Nam đang là một vấn đề cấp thiết, nhất là ở Việt Nam, một đất nước nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, lại ...
Chính sách mượn tài liệu
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc không có nhiều thời gian đến thư viện làm thẻ tại kho mượn của thư viện. Đối tượng phục vụ là mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Hải Phòng.
Chính sách sao chụp tài liệu
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Thư viện tạo điều kiện cho bạn đọc có nhu cầu được sao chụp các tài liệu có trong thư viện. Để tài liệu đến với bạn đọc nhanh, chính xác, bạn đọc cần tuân thủ các yêu cầu:
Chính sách thanh lý
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Kiểm kê định kỳ theo quy định của ngành Thư viện: 5 năm một lần tổ chức kiểm kê, từ đó có chính sách thanh lý những sách bị hư hỏng, rách nát, lạc hậu... để nâng cao chất lượng vốn tài liệu
Chính sách cho các trường học
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Hướng dẫn tham quan thư viện dành cho giáo viên & sinh viên, học sinh; hướng dẫn sinh viên thực tập; hướng dẫn Biên mục tài liệu....
Chính sách với các thư viện khác
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Dịch vụ Bảo quản và phục chế; Tổ chức hội thảo, hội nghị, các lớp tập huấn chuyên đề nghiệp vụ...
Chính sách cho tình nguyện viên
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Thư viện hoan nghênh tất cả các cá nhân, tập thể, tổ chức tình nguyện tham gia vào các chương trình phát triển của thư viện. Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng đánh giá cao Tình nguyện viên dựa trên các góc độ các kỹ năng, ...
Chính sách cho cộng tác viên
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Thư viện hoan nghênh tất cả các cá nhân có kiến thức, ngoại ngữ sâu rộng, vững chắc tham gia vào các công tác biên tập, dịch thuật, biên mục, trích lục thông tin, các chương trình phát triển nguồn lực thông tin của thư viện,,,,
Chính sách trao đổi, nhận, tặng tài liệu
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Thư viện Khoa học Tổng hợp thành phố Hải Phòng hoan nghênh các cá nhân, tổ chức hiến tặng các dạng tài liệu cho thư viện. Các tài liệu được tặng này sẽ bổ sung vào bộ sưu tập của thư viện
Chính sách cho người tàn tật
Thời gian: 03/11/2011 - 08:47
Thư viện Khoa Học Tổng Hợp thành phố Hải Phòng có các chính sách & kế hoạch hướng tới việc giúp người tàn tật có thể sử dụng thư viện như mọi người trong cộng đồng
Thông tin truy cập
 
Đang tải dữ liệu...
 


Liên kết website